Điều khoản dịch vụ

This post is also available in: 日本語 (Japanese) Tiếng Việt

Điều khoản sử dụng cửa hàng trực tuyến

Các Điều khoản Sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) là các cửa hàng trực tuyến do QUÁN CÔ AN (sau đây gọi là “Cửa hàng của Chúng tôi”) cung cấp trên trang web này (sau đây gọi là “Dịch vụ”). ) Thiết lập các điều khoản sử dụng.

Người dùng đã đăng ký (sau đây gọi là “người dùng”) được yêu cầu sử dụng dịch vụ này theo thỏa thuận này.

Điều 1 (Có thể áp dụng)

 1. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này giữa người dùng và cửa hàng của chúng tôi.
 2. Ngoài thỏa thuận này, cửa hàng của chúng tôi có thể đưa ra nhiều quy định khác nhau (sau đây gọi là “quy định riêng”) như quy tắc sử dụng. Các điều khoản riêng lẻ này sẽ là một phần của thỏa thuận này bất kể tên của chúng là gì.
 3. Nếu các điều khoản của thỏa thuận này mâu thuẫn với các điều khoản của các điều khoản riêng trong đoạn trên, thì các điều khoản của các điều khoản riêng lẻ sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có các điều khoản riêng.

Điều 2 (Đăng ký)

 1. Trong dịch vụ này, người đăng ký đồng ý với thỏa thuận này, đăng ký sử dụng theo phương thức được chỉ định bởi cửa hàng của chúng tôi và cửa hàng của chúng tôi thông báo cho người đăng ký về việc chấp thuận cho việc này và việc đăng ký sử dụng đã hoàn tất. ..
 2. Nếu chúng tôi xác định rằng người nộp đơn đăng ký sử dụng có những lý do sau đây, chúng tôi có thể không chấp thuận đơn đăng ký sử dụng và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ tiết lộ lý do.
  1. Khi các vấn đề sai được báo cáo khi đăng ký sử dụng
  2. Khi đơn đăng ký từ một người đã vi phạm thỏa thuận này
  3. Ngoài ra, khi shop chúng tôi nhận định việc đăng ký sử dụng không phù hợp

Điều 3 (Quản lý ID người dùng và mật khẩu)

 1. Người dùng phải tự chịu rủi ro quản lý ID người dùng và mật khẩu của dịch vụ này.
 2. Trong mọi trường hợp, người dùng không được phép chuyển nhượng hoặc cho mượn ID người dùng và mật khẩu hoặc chia sẻ nó với bên thứ ba. Nếu sự kết hợp của ID người dùng và mật khẩu khớp với thông tin đã đăng ký và bạn đã đăng nhập, chúng tôi sẽ coi nó sẽ được sử dụng bởi người dùng đã đăng ký ID người dùng đó.
 3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do bên thứ ba sử dụng ID người dùng và mật khẩu của bạn, trừ khi cửa hàng của chúng tôi có cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng.

Điều 4 (hợp đồng mua bán)

 1. Trong dịch vụ này, hợp đồng mua bán sẽ được ký kết khi người dùng đăng ký mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi và thông báo rằng cửa hàng của chúng tôi đã chấp nhận đơn đăng ký. Ngoài ra, quyền sở hữu sản phẩm sẽ được chuyển cho người dùng khi shop chúng tôi giao hàng cho công ty giao hàng.
 2. Nếu người dùng rơi vào bất kỳ lý do nào sau đây, cửa hàng của chúng tôi sẽ có thể hủy hợp đồng mua bán đã nêu ở đoạn trên mà không cần thông báo trước cho người dùng.
  1. Nếu người dùng vi phạm thỏa thuận này
  2. Khi việc giao sản phẩm không được hoàn thành do không rõ địa chỉ giao hàng hoặc vắng mặt lâu ngày
  3. Khi chúng tôi thừa nhận rằng mối quan hệ tin cậy giữa cửa hàng của chúng tôi và người dùng đã bị tổn hại
 3. Phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, phương thức hủy đơn mua hàng, phương thức trả hàng,… liên quan đến dịch vụ này sẽ được shop chúng tôi xác định riêng.

Điều 5 (Quyền sở hữu trí tuệ)

Bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của ảnh sản phẩm và các nội dung khác (sau đây gọi là “nội dung”) do dịch vụ này cung cấp thuộc về cửa hàng của chúng tôi và những người có quyền hợp pháp như nhà cung cấp nội dung và người dùng Chúng không được sao chép, tái bản, sửa đổi hoặc sử dụng cho các mục đích thứ cấp mà không được phép.

Điều 6 (Các vấn đề bị cấm)

Người dùng sẽ không thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng dịch vụ này.

 1. Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức
 2. Các hành vi liên quan đến hành vi phạm tội
 3. Các hành vi vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong dịch vụ này
 4. Các hành vi phá hủy hoặc can thiệp vào các chức năng của máy chủ hoặc mạng của chúng tôi
 5. Hành vi sử dụng thương mại thông tin thu được từ dịch vụ này
 6. Các hành vi có thể cản trở hoạt động của dịch vụ của chúng tôi
 7. Truy cập trái phép hoặc cố gắng này
 8. Hành vi thu thập hoặc tích lũy thông tin cá nhân về những người dùng khác
 9. Hành vi mạo danh người dùng khác
 10. Các hành vi mang lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho các lực lượng chống đối xã hội liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi
 11. Các hành vi khác mà shop chúng tôi cho là không phù hợp

Điều 7 (ngừng cung cấp dịch vụ này, v.v.)

 1. Nếu chúng tôi xác định rằng có bất kỳ lý do nào sau đây, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc đình chỉ việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người dùng.
  1. Khi thực hiện bảo trì, kiểm tra hoặc cập nhật hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này
  2. Khi việc cung cấp dịch vụ này trở nên khó khăn do tác động không thể tránh khỏi như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện hoặc thiên tai
  3. Khi máy tính hoặc đường truyền liên lạc dừng do tai nạn
  4. Ngoài ra, khi shop chúng tôi nhận định khó cung cấp dịch vụ này
 2. Cửa hàng của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng hoặc gián đoạn cung cấp dịch vụ này, bất kể lý do là gì.

Điều 8 (Hạn chế sử dụng và hủy đăng ký)

 1. Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, cửa hàng của chúng tôi có thể hạn chế việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này cho người dùng hoặc hủy đăng ký với tư cách người dùng mà không cần thông báo trước. Tôi sẽ.
  1. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này
  2. Khi nó chỉ ra rằng có một sự thật sai trong các mục đã đăng ký
  3. Khi thẻ tín dụng được người dùng thông báo làm phương thức thanh toán bị tạm ngưng
  4. Khi không có nghĩa vụ thanh toán như phí
  5. Khi không có phản hồi cho liên hệ từ cửa hàng của chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định
  6. Khi dịch vụ này không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định kể từ lần sử dụng cuối cùng
  7. Ngoài ra, khi shop chúng tôi nhận định việc sử dụng dịch vụ này không phù hợp
 2. Shop chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại gây ra cho người sử dụng do hành vi do shop chúng tôi thực hiện dựa trên bài viết này.

Điều 9 (rút tiền)

Người dùng có thể rút tiền từ dịch vụ này bằng cách làm theo thủ tục rút tiền được quy định.

Điều 10 (Tuyên bố từ chối bảo hành và từ chối trách nhiệm)

 1. Cửa hàng của chúng tôi hầu như có các khiếm khuyết pháp lý (an toàn, tin cậy, chính xác, đầy đủ, hiệu quả, phù hợp với một mục đích cụ thể, khiếm khuyết về bảo mật, lỗi và lỗi, vi phạm quyền, v.v.) trong dịch vụ này. Bao gồm.) Không được đảm bảo vắng mặt.
 2. Shop chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại do dịch vụ này gây ra cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu hợp đồng giữa cửa hàng của chúng tôi và người dùng liên quan đến dịch vụ này (bao gồm cả thỏa thuận này) là hợp đồng tiêu dùng được quy định trong Luật Hợp đồng Người tiêu dùng, thì tuyên bố từ chối trách nhiệm này không áp dụng, nhưng trong trường hợp này Ngoài ra, cửa hàng của chúng tôi dự đoán hoặc thấy trước những thiệt hại gây ra bởi các trường hợp đặc biệt trong số những thiệt hại gây ra cho người dùng do hành động mặc định hoặc bất hợp pháp do sơ suất của chúng tôi (không bao gồm sơ suất thô bạo). Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với (kể cả trường hợp lấy được).
 3. Cửa hàng của chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch, liên lạc hoặc tranh chấp nào xảy ra giữa người dùng và những người dùng khác hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này.

Điều 11 (Thay đổi nội dung dịch vụ, v.v.)

Cửa hàng của chúng tôi có thể thay đổi nội dung của dịch vụ này hoặc ngừng cung cấp dịch vụ này mà không cần thông báo cho người dùng, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng bởi điều này.

Điều 12 (Thay đổi Điều khoản Dịch vụ)

Shop của chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng nếu thấy cần thiết. Nếu bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi thỏa thuận này, người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với thỏa thuận đã thay đổi.

Điều 13 (Xử lý thông tin cá nhân)

Cửa hàng của chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân có được bằng cách sử dụng dịch vụ này một cách thích hợp theo “chính sách bảo mật” của chúng tôi.

Điều 14 (Thông báo hoặc Liên hệ)

Thông báo hoặc liên lạc giữa người dùng và cửa hàng của chúng tôi sẽ được thực hiện theo phương thức do cửa hàng của chúng tôi chỉ định. Trừ khi người dùng thông báo thay đổi theo phương thức do shop chỉ định riêng, shop cho rằng liên hệ đã đăng ký hiện tại là hợp lệ và thông báo hoặc liên hệ với liên hệ, và đây là người dùng tại thời điểm thực hiện cuộc gọi. Đó là coi như bạn đã đạt.

Điều 15 (Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ)

Người dùng không được chuyển trạng thái theo hợp đồng sử dụng hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ dựa trên thỏa thuận này cho bên thứ ba hoặc cung cấp nó làm tài sản thế chấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cửa hàng chúng tôi.

Điều 16 (Luật điều chỉnh / quyền tài phán)

 1. Khi giải thích thỏa thuận này, luật Nhật Bản sẽ là luật điều chỉnh. Đối với dịch vụ này, việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ bị loại trừ.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến dịch vụ này, tòa án có thẩm quyền đối với địa điểm trụ sở chính của chúng tôi sẽ là tòa án có thẩm quyền theo thỏa thuận độc quyền.